Πολιτική Απορρήτου

Ο ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (στο εξής αναφερόμενη ως εταιρεία) έχει διαμορφώσει την «Πολιτική Απορρήτου» εφαρμόζοντας τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

1. Εισαγωγή

1.1 Η εταιρεία αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και σημασία τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό έχει συμμορφωθεί και θα συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

1.2 Ως εταιρεία δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα και δυνατά τεχνικά μέτρα, αλλά και πραγματοποιώντας διοικητικά μέτρα και ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξουμε στο ανώτερο δυνατό μέτρο την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης επισκεπτών και πελατολογίου μας.

2. Περιήγηση στην ιστοσελίδα μας

2.1 Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται να μας δώσετε τα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

2.2 Για να καταγράψουμε ή να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών θα πρέπει οι ίδιοι οικειοθελώς να μας τα έχουν παρέχει.

2.3 Ειδική αντιμετώπιση υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με την συνδρομή των αρχείων cookies. Για να ενημερωθείτε για αυτά, διαβάστε την «Πολιτική Cookies» που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

2.4 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης διαφωνεί με την χρησιμοποιούμενη πολιτική μας, θα πρέπει να μη πραγματοποιήσει ή να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

3. Κανόνες τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

3.1 Η εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των περιπτώσεων που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες (ελεγκτικές) αρχές.

3.2 Ειδική αντιμετώπιση υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με την συνδρομή των αρχείων cookies. Για να ενημερωθείτε για αυτά, διαβάστε την «Πολιτική Cookies» που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

3.3 Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή στις σελίδες μας, μόνο εάν είναι ενήλικοι (έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Σε περίπτωση που δεν είναι ενήλικοι θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

3.4 Ο επισκέπτης ή πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας στο info@egemi.gr, για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει ή και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

3.5 Ο σκοπός που η εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών, καταγράφεται απλά και κατανοητά στο σημείο της ιστοσελίδας που τους ζητήθηκαν.

3.6 Ο λόγος που η εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία των πελατών, καταγράφεται απλά και κατανοητά στην «Δήλωση Εχεμύθειας» ή στη σύμβαση που τους έχει κοινοποιηθεί και φέρει την υπογραφή τους.

4. Δεδομένα μέσω cookies

4.1 Για να δείτε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω cookies, διαβάστε την «Πολιτική Cookies», που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

5. IP Address

5.1 Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα, όπως η IP διεύθυνση σας, το λειτουργικό σύστημα σας και τον περιηγητή ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε (κατασκευαστής, έκδοση, ανάλυση οθόνης).

5.2 Οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται αυτόματα μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων, ώστε να καταστήσουν τεχνικά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και σε κάθε άλλη σελίδα στο διαδίκτυο.

5.3 Επιπλέον μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας της ιστοσελίδας μας σε μορφή εξατομικευμένη και βελτιστοποιημένη για τη συσκευή σας και τον περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε.

5.4 Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία και για στατιστικούς λόγους, στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics. Τα δεδομένα της υπηρεσίας Google Analytics μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της στις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών σας.

5.5 Κατά την επίσκεψη σας μπορούμε να ζητήσουμε τη λήψη της τοποθεσίας σας (αλλά όχι της ακριβούς διεύθυνσης σας) στα πλαίσια περαιτέρω εξατομίκευσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

5.6 Οι ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε σας επιτρέπουν να ορίσετε ώστε να απαιτείται έγκριση σας πριν την αποστολή της τοποθεσίας σας σε κάθε σχετικό αίτημα ιστοσελίδων. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη αποδοχή ή απόρριψη τέτοιων αιτημάτων για κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά ή για όλες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Για τις ακριβείς ρυθμίσεις, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το σύστημα βοήθειας του περιηγητή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο.

Σημειώστε ωστόσο ότι η άρνηση αποστολής της τοποθεσίας ενδέχεται να οδηγήσει σε υποδεέστερη, λιγότερο εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης ενώ μέρος του περιεχομένου μπορεί να μην είναι διαθέσιμο.

Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ως cookies. Για την διαχείριση των cookies, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική cookies της εταιρείας μας.

6. Συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων

6.1 Στην ιστοσελίδα μας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε σελίδα, δύναται με την βοήθεια συνδέσμων (link) να σας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών.

6.2 Οι ιστοσελίδες τρίτων μερών δύναται να είναι Δημόσιες – λοιπές υπηρεσίες, πελατολόγιό μας, τρίτοι.

6.3 Ο μοναδικός σκοπός των συνδέσμων είναι η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια περιήγησής τους.

6.4 Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που παρατίθεται με σύνδεσμο, δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής από μέρους μας και δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Η περιήγηση σε αυτές τις ιστοσελίδες υπόκεινται στους όρους χρήσης που τις διέπει, ενώ η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη.

7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

7.1 Τα στοιχεία σας καταχωρούνται στο σύστημα μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που αποθηκεύτηκαν ή μέχρι ο επισκέπτης ή πελάτης να ζητήσει τη διαγραφή αυτών.

7.2 Έχετε την δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης με ισχύ για το μέλλον.

7.3 Το χρονικό διάστημα που η εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών, καταγράφεται απλά και κατανοητά στο σημείο της ιστοσελίδας που τους ζητήθηκαν.

8. Εγγραφή στο Newsletter

8.1 Η φόρμα «Εγγραφή στο Newsletter», σας ζητάει να μας κοινοποιήσετε το email.

8.2 Με την εγγραφή σας συναινείτε στο να λαμβάνετε email σχετικά με Φορολογικά, Εργατικά, Λογιστικά, Επιδοτούμενα Προγράμματα, Αρθρογραφία μας, Συμβουλές μας, Τα νέα μας και συναφή θέματα.

8.3 Το email που μας έχετε κοινοποιήσει παραμένει στα αρχεία μας μέχρι να μας κοινοποιήσετε τη θέληση σας για διόρθωση ή διαγραφή του στο μέλλον.

8.4 Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε την θέλησή σας για διαγραφή του email σας, μέσω Newsletter της εταιρείας μας, κάνοντας χρήση της επιλογής διαγραφής που υπάρχει στο κάτω μέρος του Newsletter, το email θα διαγραφεί την ίδια στιγμή.

8.5 Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε τη θέλησή σας για διαγραφή του email σας, γραπτά στο info@egemi.gr το email σας θα διαγραφεί εντός 30 ημερών από τη λήψη.

9. Φόρμα Επικοινωνίας

9.1 Η «Φόρμα Επικοινωνίας», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Όνομα» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο), «Τηλέφωνο» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Θέμα» (υποχρεωτικό πεδίο), «Μήνυμα» (μη υποχρεωτικό πεδίο).

9.2 Η «Φόρμα Επικοινωνίας» χρησιμοποιείται για θέματα επικοινωνίας του επισκέπτη με την εταιρεία μας.

9.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας χρησιμοποιούνται και μόνο για την ολοκλήρωση του λόγου επικοινωνίας.

9.4 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας διαγράφονται εντός 30 ημερών από την λήψη της.

10. Θέστε ένα Ερώτημα

10.1 Η φόρμα «Θέστε ένα Ερώτημα», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Όνομα» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο), «Τηλέφωνο» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Θέμα» (υποχρεωτικό πεδίο), «Μήνυμα» (μη υποχρεωτικό πεδίο).

10.2 Η φόρμα «Θέστε ένα Ερώτημα», χρησιμοποιείται για κατάθεση γραπτών ερωτημάτων του επισκέπτη προς την εταιρεία.

10.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Θέστε ένα Ερώτημα» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της.

11. Έχετε Επιχείρηση;

11.1 Η φόρμα «Έχετε Επιχείρηση;», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Όνομ/νυμο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Επωνυμία Επιχείρησης (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Πόλη» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τηλέφωνο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο), «Δραστηριότητα» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Υποκαταστήματα» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Μισθοδοσία (Αρ. Ατόμων)» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Κατηγορία Λογ. Βιβλίων» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τήρηση Λογ. Βιβλίων» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τζίρος» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Λοιπά Στοιχεία» (μη υποχρεωτικό πεδίο).

11.2 Η φόρμα «Έχετε Επιχείρηση;» χρησιμοποιείται για κατάθεση οικονομικής προσφοράς συνεργασίας για την εργασία που μας ζητήθηκε.

11.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Έχετε Επιχείρηση;» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της φόρμας.

12. Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση (Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώστε – μικρή φόρμα)

12.1 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Τηλέφωνο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο).

12.2 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε» χρησιμοποιείται, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να καταγράψουμε τα δεδομένα που μας είναι απαραίτητα για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς συνεργασίας, σε εργασία που επιθυμείτε.

12.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της φόρμας.

13. Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση (Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας συμπληρώστε – μεγάλη φόρμα)

13.1 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας, συμπληρώστε», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Όνομ/νυμο» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Επωνυμία Επιχείρησης (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Πόλη» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τηλέφωνο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο), «Δραστηριότητα» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Υποκαταστήματα» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Μισθοδοσία (Αρ. Ατόμων)» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Κατηγορία Λογ. Βιβλίων» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τήρηση Λογ. Βιβλίων» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Τζίρος» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Λοιπά Στοιχεία» (μη υποχρεωτικό πεδίο).

13.2 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας, συμπληρώστε» χρησιμοποιείται για κατάθεση οικονομικής προσφοράς συνεργασίας για την εργασία που μας ζητήθηκε.

13.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Λάβετε Προσφορά ως Επιχείρηση – Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας, συμπληρώστε» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της φόρμας.

14. Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης (Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώστε – μικρή φόρμα)

14.1 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Τηλέφωνο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο).

14.2 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε» χρησιμοποιείται, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να καταγράψουμε τα δεδομένα που μας είναι απαραίτητα για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς συνεργασίας, σε εργασία που επιθυμείτε.

14.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της φόρμας.

15. Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης (Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε συμπληρώστε την φόρμα – μεγάλη φόρμα)

15.1 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέστε, συμπληρώστε την φόρμα», σας ζητάει να συμπληρώσετε το «Όνομ/νυμο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Πόλη» (υποχρεωτικό πεδίο), «Τηλέφωνο» (υποχρεωτικό πεδίο), «Email» (υποχρεωτικό πεδίο), «Υπηρεσία προς ανάθεση» (μη υποχρεωτικό πεδίο), «Λοιπά Στοιχεία» (μη υποχρεωτικό πεδίο).

15.2 Η φόρμα «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέστε, συμπληρώστε την φόρμα» χρησιμοποιείται για κατάθεση οικονομικής προσφοράς συνεργασίας για την εργασία που μας ζητήθηκε.

15.3 Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Λάβετε Προσφορά ως Ιδιώτης – Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέστε, συμπληρώστε την φόρμα» διαγράφονται εντός 30 ημερών από τη λήψη της φόρμας.

16. Κατάθεση αιτήματος για πληροφορίες απόσυρσης συγκατάθεσης ή διαγραφής

16.1 Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα όποτε αυτός το επιθυμεί και χωρίς καμία επιβάρυνση να ζητήσει την διόρθωση αυτών ή να εναντιώνεται για το μέλλον, στη χρήση προσωπικών δεδομένων που μας έχει κοινοποιήσει.

16.2 Ο επισκέπτης ή πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας στο info@egemi.gr, για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει ή και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

17. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

17.1 Η εταιρεία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζει κάθε δυνατό ενδεδειγμένο τεχνικό μηχανισμό προστασίας. Επιδιώκει να παρέχει ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες.

17.2 Όμως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να παρουσιαστούν σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή διακοπές στην ιστοσελίδα μας ή να εμφανιστούν ιοί ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στο διακομιστή της.

18. Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

18.1 Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς να φέρει την υποχρέωση ενημέρωσή σας σε προγενέστερο χρόνο. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους επισκέπτες να μελετούν πάντα την Πολιτική προστασίας, καθώς και την «Πολιτική Cookies» προτού χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνονται για την τρέχουσα έκδοση της κάθε Πολιτικής αντίστοιχα, που ισχύει την τρέχουσα χρονική στιγμή.

18.2 Τελευταία ενημέρωση, «Πολιτικής Απορρήτου», Αύγουστος 2020.

19.Τα στοιχεία μας

19.1 Αυτός ο ιστότοπος (egemi.gr) ανήκει στον ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

19.2 H κύρια εταιρική μας διεύθυνση – έδρα της εταιρίας είναι Κοζάνης 15, 13676 Θρακομακεδόνες

19.3 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση,
(β) μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας,
(γ) στα τηλέφωνα 2130238325 , ή
(δ) μέσω email στο info@egemi.gr

20. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

20.1 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω email στο info@egemi.gr

Back to Top