• Δημοσίευση Ισολογισμών

  -Νέα Δυναμική Ιστοσελίδα με τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
  Καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου υπ΄αριθ. 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 άρθρο 232 περί του περιορισμού υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.
  Άμεση εξυπηρέτηση. Ολοκλήρωση διαδικασίας μέσα σε 24 ώρες.
  Εύκολη διαδικασία. Το μόνο που κάνετε είναι να μας αποστείλετε τον ισολογισμό και τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
  Δεν έχει άλλες χρεώσεις. Τελικές τιμές με Φ.Π.Α.
  50 Ευρώ κάθε έτος έτος.
  – Σας στέλνουμε τις αιτήσεις έτοιμες συμπληρωμένες για το ΓΕΜΗ.
  Read more
 • Ιστοσελίδες Ι.Κ.Ε.

  -Νέα Δυναμική Ιστοσελίδα I.K.E. με τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
  Καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου υπ΄αριθ. 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 άρθρο 47 περί εταιρικής διαφάνειας.
  Άμεση εξυπηρέτηση. Ολοκλήρωση διαδικασίας μέσα σε 24 ώρες.
  Εύκολη διαδικασία. Το μόνο που κάνετε είναι να μας αποστείλετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
  Δεν έχει άλλες χρεώσεις. Τελικές τιμές με Φ.Π.Α.
  50 Ευρώ κάθε έτος έτος.
  -Σας στέλνουμε τις αιτήσεις έτοιμες συμπληρωμένες για το ΓΕΜΗ.
  Read more
 • Εταιρικές Ιστοσελίδες

  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  -Υποστήριξη-παροχή εταιρικών email.
  -Ανάπτυξη κατόπιν επικοινωνίας και αποτύπωσης των δικών σας αναγκών.
  -Δυνατότητα συστήματος online κρατήσεων.
  Δωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας σας.
  Υποστήριξη αλλαγών αλλά και συχνών ενημερώσεων.
  Domain name της επιλογής σας.
  Φιλικές και λογικές τιμές.
  Read more
eGEMI Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-0238325
Ώρες εξυπηρέτησης 09:00-17:00

Πακέτα Υπηρεσιών Δημοσίευσης Ισολογισμών

Δημοσίευση Ισολογισμών BASIC
50ανά έτος.
 • Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών - Ανακοινώσεων

 • Ανάπτυξη Απλής Εταιρικής Ιστοσελίδας

 • Ιστοσελίδα της μορφής όνομα_εταιρείας.egemi.gr ή όνομα_εταιρείας.eu

 • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Δημοσίευση Ισολογισμών BUSINESS
1001o έτος / 60 € κάθε επόμενο.
 • Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών - Ανακοινώσεων

 • Ανάπτυξη Εμπλουτισμένης Εταιρικής Ιστοσελίδας

 • Ιστοσελίδα της μορφής όνομα_εταιρείας.gr ή .eu ή .com

 • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. START
50ανά έτος.
 • Ανάπτυξη Απλής Εταιρικής Ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο 4072

 • Μορφή ιστοσελίδας όνομα_εταιρείας.egemi.gr ή όνομα_εταιρείας.eu

 • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. PLUS
1001o έτος / 60 € κάθε επόμενο.
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εταιρικής Ιστοσελίδας

 • Μορφή ιστοσελίδας όνομα_εταιρείας.gr ή όνομα_εταιρείας.eu ή όνομα_εταιρείας.com

 • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Back to Top