Ιστοσελίδες Ι.Κ.Ε.

Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. START
50ανά έτος.
  • Ανάπτυξη Απλής Εταιρικής Ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο 4072

  • Μορφή ιστοσελίδας όνομα_εταιρείας.egemi.gr ή όνομα_εταιρείας.eu

  • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. PLUS
1001o έτος / 60 € κάθε επόμενο.
  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εταιρικής Ιστοσελίδας

  • Μορφή ιστοσελίδας όνομα_εταιρείας.gr ή όνομα_εταιρείας.eu ή όνομα_εταιρείας.com

  • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες


Διαθέσιμα Πρότυπα για το Πακέτο Υπηρεσιών START

Πρότυπο START 1

Πρότυπο START 2

Πρότυπο START 1 Πρότυπο START 2

Διαθέσιμα Πρότυπα για το Πακέτο Υπηρεσιών PLUS

Πρότυπο PLUS 1

Πρότυπο PLUS 2

Πρότυπο PLUS 1 Πρότυπο PLUS 2

Back to Top