Δημοσίευση Ισολογισμών

Πακέτα Υπηρεσιών Δημοσίευσης Ισολογισμών

Δημοσίευση Ισολογισμών BASIC
50ανά έτος.
  • Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών - Ανακοινώσεων

  • Ανάπτυξη Απλής Εταιρικής Ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα της μορφής όνομα_εταιρείας.egemi.gr ή όνομα_εταιρείας.eu

  • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες

Δημοσίευση Ισολογισμών BUSINESS
1001o έτος / 60 € κάθε επόμενο.
  • Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών - Ανακοινώσεων

  • Ανάπτυξη Εμπλουτισμένης Εταιρικής Ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα της μορφής όνομα_εταιρείας.gr ή όνομα_εταιρείας.eu ή όνομα_εταιρείας.com

  • Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

  • Σας αποστέλλουμε τις αιτήσεις για το επιμελητήριο έτοιμες συμπληρωμένες


Διαθέσιμα Πρότυπα για το Πακέτο Υπηρεσιών BASIC

Πρότυπο BASIC 1

Πρότυπο BASIC 2

Πρότυπο BASIC 1 Πρότυπο BASIC 2

Διαθέσιμα Πρότυπα για το Πακέτο Υπηρεσιών BUSINESS

Πρότυπο BUSINESS 1

Πρότυπο BUSINESS 2

Πρότυπο BUSINESS 1 Πρότυπο BUSINESS 2

Back to Top